Regulamin zakupów     Drzewo owocowe BLOGI
         

Drzewka owocowe Rajmunda (Białystok)
Drzewka owocowe Tomka (Łaziska Górne)
Drzewo owocowe Leszka (Brzeg Dolny)
Drzewko owocowe Agnieszka (Szczecin)
Drzewka owocowe Kaśki (Szewce/Kielce)
  I Informacje ogólne    
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży  internetowej sadzonek drzew owocowych przez bezpośredniego producenta.    
  2. Zakupów dokonuje się poprzez stronę internetową  www.drzewkoowocowe.pl zwaną dalej Sklepem.    
  3. Złożenie zamówienia na formularzu strony www.drzewkoowocowe.pl przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się on z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.    
  II Sprzedaż    
  1. Ceny wszystkich zamieszczonych produktów są cenami brutto.        
  2.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronie sklepu.        
  3. Ceny zawarte w cenniku są wiążące dla obu stron w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.        
  4. Zamówienia  można składać wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.drzewkaowocowe.pl  w dziale „Zamawiam”. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest  podanie prawidłowych danych osobowych kupującego koniecznych do realizacji i potwierdzenia złożenia zamówienia.        
  5. Zakupione produkty dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia na terenie całego kraju. Dostawa realizowana jest poprzez firmę kurierską.        
  6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni.        
  7. W przypadku wystąpienia braku dostępności określonego produktu w Sklepie internetowym www.drzewkoowocowe.pl klient zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną.        
  8. Dbając o jak najwyższą jakość dostarczanego towaru zastrzegamy sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji części Państwa zamówienia jeżeli zaistniałoby ryzyko sprzedaży towaru, który naszym zdaniem nie będzie w 100% odpowiadał naszym standardom.        
  9. Wprowadzenie zmian do złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie po bezpośrednim uzgodnieniu tego zamiaru z producentem.        
  10.
W przypadku uszkodzenia przesyłki i zawartych w niej produktów należy otworzyć paczkę  przy kurierze i spisać protokół uszkodzenia (zrobić w miarę możliwości zdjęcia). Całość dokumentacji  przesłać drogą elektroniczną na adres: sprzedaz@drzewkoowocowe.pl
       
  11. Sklep nie bierze odpowiedzialności za stan roślin spowodowany wydłużoną dostawą z winy klienta (brak odbiorcy pod wskazanym adresem).        
  III Płatności        
  1.
Zapłaty za zamówiony produkt można dokonać:
a) przelewem - płatność przelewem bankowym na konto 68 1140 2004 0000 3902 3344 7240 W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego.
b) za pobraniem - płatność bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru.
       
  2. Przy wartości zamówienia przekraczającej 300 zł sklep zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki lub odmówienia formy płatności za pobraniem.        
  3. Zamówienie płatne przelewem realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.        
  4. Na życzenie Klienta wystawiamy rachunek.        
  IV Reklamacje        
  1.
W przypadku, gdy  produkt zostanie dostarczony  niezgodnie z zamówieniem, wadliwy lub z wyraźnymi oznakami obniżonej użyteczności, Sklep przyjmuje zwrot zakupionych produktów w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
       
  2. Reklamacja – odesłanie produktu musi być poprzedzona kontaktem ze sklepem w celu wyjaśnienia wad produktu i sposobu postępowania.        
  3.
W przypadku niemożności wymiany produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci odwrotnie równowartość reklamowanego produktu oraz koszty reklamowanej przesyłki.
       
  V Postanowienia końcowe        
  1. W sprawach nie  uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.        
  VI Uwagi        
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.drzewkoowocowe.pl prowadzony jest bezpośrednio przez producenta sadzonek drzew owocowych: Iwona Niziołek (Król) 26-050 Gruszka 92.        
             
             
Regulamin zakupów w sklepie internetowym - Sadzonki drzew owocowych ©StrefaWiatru